Oefentherapie Mensendieck / Cesar

Gezondheidscentrum Kazerneplein Gorinchem

Welkom bij gezondheidscentrum kazerneplein

Oefentherapie Mensendieck / Cesar heeft zich gespecialiseerd in het helpen van patiënten met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dit doen we door het maken van een individueel oefenprogramma en het aanleren van een gunstig houdings- en bewegingspatroon.

De speerpunten van oefentherapie Mensendieck / Cesar zijn zelf bewust worden, zelf zien, zelf ervaren en zelf doen.

Ieder mens heeft een voorkeurshouding en een voorkeursbewegingspatroon, mede bepaald door zijn beroep, sport en a.d.l.. Als deze voorkeuren sterk of belastend zijn kunnen ze voor klachten zorgen. Een oefentherapeut maakt patiënten bewust van deze voorkeuren en gewoonten en leert de patiënt deze regelmatig te doorbreken. Daarnaast leert de oefentherapeut de patiënt oefeningen, om zijn pijnklachten zelf te verminderen.

We streven ernaar dat een patiënt na afloop van de behandeling een structurele oplossing heeft voor zijn klacht (de patiënt is als het ware zijn eigen therapeut geworden).

Nieuws

Op korte termijn heeft een van de oefentherapeuten zich bijgeschoold in het behandelen van slaapproblemen.

Iedereen slaapt wel eens slecht. Dit heeft direct gevolgen voor de gezondheid. Maar als je langere tijd slecht slaapt neemt de vermoeidheid toe en ervaar je steeds meer beperkingen in je functioneren. Op den duur brengt het ook emoties met zich mee, zoals angst, verdriet en boosheid. Je vraagt je af: hoe moet ik er mee omgaan? Waar doe ik goed aan? Zal ik ooit weer beter slapen?

Wij gaan via de Slaapslim-methode samen met jou aan de slag om de vicieuze cirkel te doorbreken met praktische tips en oefeningen. Je krijgt weer grip op je slaap, voelt je energieker en kunt zo weer alles uit je dag halen! www.slaapslim.nu

Volg ons nu ook op Facebook!

Er wordt veel waarde gehecht aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Deze worden uitsluitend gebruikt voor administratie, declaratie en verslaglegging. Zie het privacyreglement.