Vergoeding zorgverzekeraar voor oefentherapie Mensendieck / Cesar

Oefentherapie Mensendieck / Cesar wordt vergoed door de zorgverzekeraar, vanuit de aanvullende verzekering.

Alleen voor kinderen tot 18 jaar wordt deze uit de basisverzekering vergoed, evenals de behandelingen voor mensen met een chronische indicatie (lijst Borst), vanaf de 20e behandeling.

Hier komt een eigen risico van € 385,00 voor in de plaats. Deze regeling wordt toegepast op diensten uit de basisverzekering en niet op de aanvullende pakketten. Dit betekent dat door uw behandelingen oefentherapie Mensendieck / Cesar niet uw eigen risico wordt aangebroken!

Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar. Sinds 2008 kunt u zich rechtstreeks aanmelden voor oefentherapie Mensendieck, zonder verwijsbrief van uw (huis)arts. Door middel van een screening wordt aan het licht gebracht of de patiënt met zijn klachten bij de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres is.

Kijk voor de exacte vergoeding van uw verzekeraar in uw polisvoorwaarden!

Mochten uw behandelingen op zijn uit uw aanvullende verzekering of heeft u geen aanvullende verzekering dan hanteren wij de volgende tarieven:

Reguliere behandeling: 39,50€

Intake: 49,50€

Behandeling aan huis: 49,50€

Behandelingen die niet 24 uur van te voren zijn afgemeld zijn we helaas genoodzaakt in rekening te brengen. De voor u gereserveerde tijd kunnen we dan niet opnieuw opvullen.