Mc Kenzie is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren. McKenzie is een duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.

De therapie bestaat uit oefentherapie en wordt gecombineerd met houding- en bewegingadviezen. Meestal dient u meerdere malen per dag een eenvoudige, maar speciaal voor u uitgezochte kortdurende oefening uit te voeren (1 minuut per keer). Dit kan zowel thuis als op het werk. Pas als blijkt, dat genezing op deze wijze niet (geheel) mogelijk is, zal de therapeut zijn manuele technieken inzetten om uw klachten te verminderen.

Voor specifiekere uitleg zie: www.mckenzie.nl